Afkalkning – Brug som skyllemiddel – Økologisk mælkesyre fra Ulrich Natürlich – 1000 ml

72,00 kr.

Mælkesyre til afkalkning. 1000ml.

Meget effektiv og miljøvenlig afkalkning.

Mange benytter eddike i stedet for skyllemiddel. Der er dog ulemper ved dette. Den brune eddike indeholder sukkerstoffer og det er ikke godt for hverken tøj, vaskemaskine eller hvad ellers man afkalker. Eddiken fra supermarkedet er en svag blanding og derfor skal der bruges en stor mængde før det har effekt.

Brug i stedet denne økologiske mælkesyre fra Ulrich Natürlich. Mælkesyre er langt mere effektiv til at fjerne kalk end eddike.

Anveldelsesområder
Mælkesyren kan anvendes alle de steder du i dag bruger eddike til afkalkning og så er det også mælkesyre, som eks. Nesspresso sælger dyrt til afkalkning af Nespresso kaffemaskiner.
Brug mælkesyren til:

  • afkalkning af Nespresso maskine
  • afkalkning af el-kedel
  • afkalkning af kaffemaskine
  • afkalkning af vaskemaskine og opvaskemaskine
  • afkalkning af toiletter og brusearmaturer
  • i stedet for skyllemiddel/eddike

Sådan gør du
Kalkstriber i toilettet kan du fjerne ved at tage noget toiletpapir og fugte det ganske let, så det kan sættes på kalkstriben. Hæld derefter mælkesyre på papiret, så papiret er gennemvædet. Lad det sidde natten over. Gentag hvis der er meget kraftig kalkdannelse.

Ved afkalkning af kaffemaskiner og Nespressomaskiner skal du følge vejledningen for afkalkning. Husk denne mælkesyre fra Ulrich Natürlich er kraftig, så fortynd. De poser Nespresso sælger, indeholder en opløsning på 100 ml hvoraf meget er vand. Hæld ca. 50 ml (½ dl) af denne mælkesyre i, i stedet for deres dyre pose, og følg vejledningen. Mælkesyren er uskadelig for maskinen, hvis maskinen kan tåle at blive afkalket.

Kom ganske lidt i rummet til skyllemiddel, når du vasker tøj. Så fjernes kalk fra tøjet, som dermed bedre kan suge fugt. Derfor godt til stofbleer eller sportstøj hvor du ønsker god sugeevne.

Da mælkesyre er langt bedre til at reducere kalk, end eddike, skal du fortynde den, eller bruge en mindre mængde, end du ville have brugt med eddike.

Ikke på lager

Fri fragt over 399,-

  • 60 dages retur – Læs mere her
  • Bestil inden kl. 8 for afsendelse i dag
Sikker handel

 

Google anmeldelser

 

Indholdsstoffer
Højredrejende mælkesyre L (+) 45%

Miljø
Fuldstændig biologisk nedbrydeligt. Skader ikke vandmiljøet. Består af naturligt gæret mælkesyre. Uden konserveringsmidler. Ingen petrokemiske indholdsstoffer. Ingen dyreforsøg.

Faresætninger
H315: Forårsager hudirritation
H318: Forårsager alvorlig øjenskade

Sikkerhedssætninger
P102: Opbevares utilgængeligt for børn
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
P302+P352: Ved kontakt med huden, vask med rigeligt sæbe og vand
P305+P351+P338: Ved kontakt med øjnene, Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P310: Ring omgående til giftinformation eller læge